Planowane

Opis inwestycji

Przedstawiamy Państwu planowaną inwestycję będącą w chwili obecnej na etapie projektowania.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu

o projekt pracowni Archon Plus:

“Dom w malinówkach 2 (G)”

Opis inwestycji

Przedstawiamy Państwu planowaną inwestycję będącą w chwili obecnej na etapie projektowania.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu

o projekt pracowni Archon Plus:

“Dom w nerinach ver.2″